Polskie Towarzystwo Biomasy
POLBIOM

W imeniu Zarz?du Polskiego Towarzystwa Biomasy Polbiom i organizatorów zapraszamy na konferencj?: EUBCE 2020 w dniach 27-30 kwietnia (Marsylia - Francja).??

?

29-31 October 2019, Copenhagen Marriott Hotel, Denmark, Copenhagen

?

With more than 120 participants from Nordic and Baltic countries, the Argus Biomass Nordics and Baltics conference is the leading business event for key players within the region. This commercial platform for the industry offers a fantastic opportunity for companies to network, build business relationships and stay informed on the latest investment and trends within the waste, wood chip and wood pellet markets.

Meet with regional pellet and wood chip producers, traders, utilities and district heating companies, storage, technology and waste companies.

?

Expert speakers include:

Erik Werner Keis,?Head of Energy Planning,?Helsingor?Utilities,?Denmark

Juhan Aguraiuja, Head of Project Development,?Danpower?Eesti,?Estonia

Patryk?Dunal,?Head of Biomass Procurement,?Enea, Poland

Claus Mogensen, Country Manager, Denmark,?SCANDBIO, Denmark

S?ren Alsing, Head of Fuel,??rsted, Denmark

Arnold Dale, Vice President Bioenergy, Ekman, Latvia

Thomas?Trebbien,?Sales Manager,?Blue Point Pellets, Denmark

Ma?gorzata J?drychowska,?Director Market Ops. Department,?Enea,?Poland

Michael?Christensen,?Chief Operations Officer,?CM Biomass, Denmark

Michael?Schytz, Head of Fuel and Logistics,?Hofor, Denmark

Anders Fenger, Senior Business Analyst,??rsted, Denmark

Lauma?Kazu?a, Head of Market Analysis,?SUEZ Trading Europe, UK

Carsten Huljus, Chief Executive Officer,?SBP,?Germany

Sasja Christensen, Research Manager - Dry Bulk,?Maersk Broker,?Denmark

Link do rejestracji:?
https://www.argusmedia.com/conferences-events-listing/biomass-nordics-baltics?utm_source=conf-partner&utm_medium=listing&utm_content=event&utm_term=bio&utm_campaign=Lon-Conf-BiomassNordics19-polbiom

Konferencje wspó?organizowane przez POLBIOM - Po?wi?tne 2002 - 2015

I Konferencja: ?Czy biomasa – odnawialne ?ród?o energii – jest szans? dla polskiego rolnictwa w aspekcie integracji z UE”. Regionalne Centrum Doradztwa Rolniczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich Po?wi?tne, 19-20.12.2002 r.?

II Konferencja: ?Energia odnawialna – wybór na nowe stulecie”. Regionalne Centrum Doradztwa Rolniczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich Po?wi?tne, 18-19.12.2003 r.

III Konferencja: ?Stan polskiej energetyki odnawialnej”. Regionalne Centrum Doradztwa Rolniczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich Po?wi?tne, 9-10.12.2004 r.
?
IV Konferencja: ?Ekologiczna energia – przyjazna cz?owiekowi i ?rodowisku”. Mazowiecki O?rodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddzia? Po?wi?tne w P?ońsku, 8-9.12.2005 r.
?
V Konferencja: ?Energia odnawialna – w trosce o lepsz? przysz?o??”. Mazowiecki O?rodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddzia? Po?wi?tne w P?ońsku,
7-8.12.2006 r.
?
VI Konferencja: ?Racjonalne wykorzystanie energii odnawialnej – OZE w HVAC”. Mazowiecki O?rodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddzia? Po?wi?tne w P?ońsku, 6-7.12.2007 r.
?
VII Konferencja: ?Energia odnawialna”. Mazowiecki O?rodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddzia? Po?wi?tne w P?ońsku, 4-5.12.2008 r.
?
VIII Konferencja: ?Racjonalne wykorzystanie odnawialnych ?róde? energii”. Mazowiecki O?rodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddzia? Po?wi?tne w P?ońsku, 5-6 listopada 2009 r.
?
IX Konferencja: ?Biopaliwa – szans? zwi?kszenia dochodowo?ci polskiego rolnictwa”. Mazowiecki O?rodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddzia? Po?wi?tne w P?ońsku, 4-5. 11.2010 r.
?
X Konferencja: ?Odnawialne ?ród?a energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku”. Mazowiecki O?rodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddzia? Po?wi?tne w P?ońsku, 24-25. 11.2011 r.
?
XI Konferencja: ?Odnawialne ?ród?a energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku”. Mazowiecki O?rodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddzia? Po?wi?tne w P?ońsku, 29. 11.2012 r.
?
XII Konferencja: ?Odnawialne ?ród?a energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku”. Mazowiecki O?rodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddzia? Po?wi?tne w P?ońsku, 20-21. 11.2013 r.
?
XIII Konferencja: ?Odnawialne ?ród?a energii”. Mazowiecki O?rodek Doradztwa Rolniczego Oddzia? Po?wi?tne w P?ońsku, 20.11.2014 r.

XIV Konferencja: ?Odnawialne ?ród?a energii”. Mazowiecki O?rodek Doradztwa Rolniczego Oddzia? Po?wi?tne w P?ońsku, 25.11.2015 r.

Mi?dzynarodowy Kongres Ochrony ?rodowiska, Poznań - patronat merytoryczny - Polskiego Towarzystwa Biomasy Polbiom w Poznaniu, 10-11.10 2016 r.

Mazowiecki O?rodek Doradztwa Rolniczego z siedzib? w Warszawie zrealizowa? Operacje pt.:

?

Perspektywy kreowania korytarzy ekologicznych w skali lokalnej z korzy?ci? dla przyrody i rolnika.

Mo?liwo?ci utylizacji odpadów organicznych, poprawy plonowania i w?a?ciwo?ci gleb przez zastosowanie biow?gla.

?

W ramach Operacji na temat biow?gla odby?y si? dwa szkolenia na terenie Oddzia?ów MODR: Radom – 1.12.2016 r. i Siedlce – 5.12.2016 r.) oraz jedna konferencja (Oddzia? Po?wi?tne w P?ońsku – 29.11.2016 r.). W trakcie tych wydarzeń omówione zosta?y sposoby wytwarzania biow?gla i jego rola w rolnictwie (zastosowanie jako polepszacz gleby oraz jako dodatek do pasz).

W ramach Operacji na temat korytarzy ekologicznych odby?o si? spotkanie na terenie Oddzia?u Po?wi?tne (7.12.2016 r.) oraz dwa szkolenia w Oddzia?ach: Siedlce (12.12.2016 r.) i Radom (8.12.2016 r.). Zagadnienia jakie b?d? omawiane to m. in.: znaczenie, definicja i sposoby tworzenia korytarzy ekologicznych, rola migracji zwierz?t w Polsce oraz znaczenie zakrzewień ?ródpolnych dla bioró?norodno?ci.

W ramach ka?dej z Operacji wyk?ady poprowadzone zosta?y przez przedstawicieli uczelni wy?szych oraz instytutów naukowych.

Tutaj wpisz swój tekst...
??Copyright Polbiom
彩之星快三官网 陇南市| 深水埗区| 高唐县| 新余市| 新化县| 吉林市| 五大连池市| 东乡| 厦门市| 盐城市| 息烽县| 鱼台县| 元江| 板桥市| 桓仁| 同仁县| 泽库县| 肇庆市| 宁远县| 神农架林区| 江源县| 崇礼县| 伊宁市| 黔西县| 武穴市| 杭锦旗| 田林县| 盘锦市| 八宿县| 富阳市| 渭源县| 依安县| 皮山县| 大石桥市| 宿州市| 梓潼县| 体育| 葫芦岛市| 乌什县| 南乐县| 安福县|