Polskie Towarzystwo Biomasy
POLBIOM


Zgodnie ze statutem (§ 7) celem Towarzystwa jest:
 • inspirowanie i popieranie my?li technicznej przyczyniaj?cej si? do rozwoju wykorzystania biomasy na cele przemys?owe, w szczególno?ci energetyczne;
 • inicjowanie i popieranie prac naukowo-badawczych, do?wiadczalnych i wdro?eniowych oraz innych dzia?ań w dziedzinie wykorzystania biomasy na cele przemys?owe;
 • wdra?anie i upowszechnianie ?wiatowych osi?gni?? w dziedzinie wykorzystania biomasy na cele przemys?owe.

Towarzystwo realizuje swoje cele (§8) poprzez:
 • organizowanie spotkań, konferencji oraz zjazdów;
 • inicjowanie i pomoc w nawi?zaniu kontaktów pomi?dzy osobami zainteresowanymi obszarem dzia?ania Towarzystwa;
 • dzia?alno?? szkoleniow? i popularyzatorsk?;
 • prowadzenie dzia?alno?ci wydawniczej;
 • prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej tj. wykonywanie prac naukowych, analiz, ekspertyz oraz przygotowywanie i prowadzenie produkcji prototypowej
 • nawi?zywanie kontaktów pomi?dzy przedstawicielami nauki i praktyki;
 • nawi?zywanie i utrzymywanie kontaktów zagranicznych;
 • inne formy dzia?ania zgodne ze statutem.
??Copyright Polbiom
彩之星快三官网 浪卡子县| 永清县| 安化县| 灵石县| 邢台县| 涪陵区| 潞城市| 宜川县| 石狮市| 离岛区| 太仓市| 龙陵县| 卢龙县| 宁都县| 罗定市| 区。| 安康市| 宜川县| 安陆市| 凌云县| 长寿区| 永泰县| 洞头县| 泰来县| 偏关县| 工布江达县| 安丘市| 民权县| 江山市| 夏河县| 长垣县| 巨鹿县| 丹阳市| 云阳县| 廊坊市| 无棣县| 玉溪市| 兴国县| 基隆市| 汤阴县| 宁德市|